Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elainefotogafie

 

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via het vragenformulier wat bij de bevestiging wordt meegestuurd.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Bij aanschaf van een USB met de digital ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

 

Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.

Na de fotosessie stelt elainefotografie klein formaat afbeeldingen beschikbaar met watermerk in een online galerij. Bij de fotoshoot zitten geen fotobestanden inbegrepen! Dit kan naderhand worden bijbesteld. Wel zit er een luxe harmoncia album inbegrepen bij iedere fotoshoot van formaat 10×10 cm.

 

In geval van ziekte of een andere goede reden is het mogelijk om een afspraak te verzetten. Mocht de afspraak geannuleerd worden binnen 5 dagen voor de fotoreportage dan breng ik geen kosten in rekening. Als er op een dag voorafgaand aan de fotoshoot of op de dag zelf wordt geannuleerd, wordt 100% in rekening gebracht. Uiteraard kan de afspraak wel kosteloos worden verzet binnen een termijn van 4 weken. Hiervoor worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

Mocht de fotoshoot niet zijn geslaagd omdat het kind bijvoorbeeld ontroostbaar was of niet lekker was, maken we een nieuwe afspraak. De fotoshoot wordt op dat moment wel betaald maar een nieuwe afspraak wordt wel ingepland. Let op dit geldt alleen voor kinderen die bijvoorbeeld tijdens de shoot ziek zijn geworden.

Willen de kinderen om welke reden dan ook niet meewerken aan de fotosessie, dan heeft u geen recht op een herkansing. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen meewerken aan de fotosessie.

De foto’s worden altijd binnen 2 weken in een online galerij geplaatst. Daarna kunnen bestanden of fotoproducten worden nabesteld. Deze zijn niet bij de basisprijs van de fotoshoot inbegrepen!

 

Producten

Indien canvas, fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleur weergave op het beeldscherm van de klant.

Fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de klant is ontvangen.

Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

 

Betaling.

Direct na de reportage rekent u de fotoreportage af. Dit gaat om het basistarief voor een fotoshoot.

Je ontvangt altijd een factuur. De factuur wordt per mail verzonden.

De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.

 

Fotosessie.

De fotoshoot wordt altijd per mail bevestigd door Elainefotografie. Daarmee ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Een baby shoot duurt ongeveer 60 minuten en een zwangerschaps shoot maximaal 90 minuten. Voor een newbornsessie in de studio wordt 3 uur uitgetrokken.

Tot 1 jaar na de datum van de reportage zijn nabestellingen mogelijk.

 

Cadeaubonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen

Cadeaubonnen van elainefotografie zijn 2 jaar geldig en alleen bij mijn fotostudio verkrijgbaar. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen tegen een geldbedrag en zijn niet overdraagbaar.

Verkopen van een bon is niet toegestaan.

 

Annuleringsvoorwaarden.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail en dient minimaal 48 uur voor aanvang van de shoot gedaan te zijn. Wanneer dit niet het geval is zal Elainefotografie de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden.

Bij annuleren van een cakesmash fotoshoot i.v.m. bijvoorbeeld ziekte worden de taart en kosten voor de versieringen in rekening gebracht. Dit bedraagt 30 Euro!

 

Aansprakelijkheid.

Elainefotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Elainefotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten dien niet door haar zijn geleverd.

Het is niet toegestaan om gekochte foto’s te scannen of om zelf fotoproducten mee te bestellen.

 

Privacy en persoonsgegevens.

Elainefotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.